Trường Mẫu giáo Vị Trung được thành lập vào tháng 12 năm 2007, trường có ba điểm trường, tổng số 07 lớp. Trường có tổng diện tích 3.131.7m2 , tọa lạc  tại ấp 11 xã Vị Trung, có tổng số 05 phòng học, 07 phòng chức năng, 02 nhà vệ sinh và 01 bếp ăn.

             Đội ngũ các bộ , giáo viên, nhân viên đảm đủ biên chế, có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục theo tình hình hiện nay.