Trường Mẫu giáo Vĩnh Tường được thành lập từ năm 2010 với diện tích 6473 m2. Với đầy đủ các phòng học, các phòng chức năng để phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ. Trải qua 10 năm phấn đấu, tập thể CB- GV- CNV luôn phấn đấu để trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2019-2020