Thông tin chi tiết:
Đặng Công Đức
Hiệu phó Đặng Công Đức
Ngày tháng năm sinh 07/04/1961
Giới tính Nam
Email herrzick@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách