Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Sơn
Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Ngày tháng năm sinh 06/02/1964
Giới tính Nam
Trình độ 12/12
Email champell@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách