Monday, 10/08/2020 - 13:17|
Thông báo: Thời gian tập trung ôn thi lại là 7 g ngày 20/07/2020 (Thứ hai)
Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Văn bản liên quan