Sunday, 12/07/2020 - 17:59|
Thông báo: Đã có danh sách phòng thi HK2 dán ở bảng thông báo, HS xem để biết số báo danh và phòng thi.
Qui định số con điểm tối thiểu HK2 năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Khuyến
Văn bản liên quan