Tuesday, 04/08/2020 - 19:04|
Thông báo: Thời gian tập trung ôn thi lại là 7 g ngày 20/07/2020 (Thứ hai)
Công văn 610 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 và tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình đối với GDTrH, GDTX
Văn bản liên quan