Thứ ba, 24/11/2020 - 05:46|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của trường THCS Nguyễn Khuyến !
  • Đây là các phần mềm cơ bản để day tin học cho học sinh theo bộ sách Tin học của trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
  • Đây là các Mô đun theo thông tư số Số: 31/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hiện nay thực hiện theo thông tư 17/2019/TT-BGDDT)
Tài nguyên