Thứ bảy, 31/10/2020 - 18:43|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của trường THCS Nguyễn Khuyến !
 • Lý Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lyhan26@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   hongttt.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
Tổ chuyên môn