Thứ bảy, 26/09/2020 - 19:56|
Thông báo: ngày 1/9/2020 tựu trường
 • Bùi Xuân Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nhutbx.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán (Tổ trưởng)
  • Email:
   nguyetanh987.ngabay@gmail.com
 • Võ Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Email:
   kimanh09012014@gmail.com
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
 • Trần Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   tuantm.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Lý Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lyhan26@gmail.com
Cơ cấu tổ chức