Saturday, 16/01/2021 - 13:39|
Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin trường THCS Nguyễn Khuyến !
 • Bùi Xuân Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nhutbx.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Trần Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   tuantm.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Lý Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lyhan26@gmail.com
 • Võ Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn (GV Sinh)
  • Email:
   kimanh09012014@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng (GV Tiếng Anh)
  • Email:
   hongttt.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH Công đoàn (Tổ phó AV-TD-N-MT)
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuý Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn (GV Tiếng Anh)
  • Email:
   thuydiem.thcsnk.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn (Tổ Phó Toán-lí-Tin)
  • Email:
   thanhtruyen325@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH Công đoàn (GV Toán)
  • Email:
   linhngthithuy@gmail.com
Cơ cấu tổ chức