Thursday, 26/11/2020 - 00:51|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của trường THCS Nguyễn Khuyến !
 • Nguyễn Thanh Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV- BCH Công Đoàn- Tổ Phó Toán-lí-Tin
  • Email:
   thanhtruyen325@gmail.com
 • Lý Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lyhan26@gmail.com
 • Bùi Xuân Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nhutbx.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   hongttt.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán (Tổ trưởng)
  • Email:
   nguyetanh987.ngabay@gmail.com
 • Trần Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   tuantm.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
Cơ cấu tổ chức