Sunday, 12/07/2020 - 20:14|
Thông báo: Đã có danh sách phòng thi HK2 dán ở bảng thông báo, HS xem để biết số báo danh và phòng thi.
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán (Tổ trưởng)
  • Email:
   nguyetanh987.ngabay@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Email:
   anhnh.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
Cơ cấu tổ chức