Saturday, 08/08/2020 - 08:05|
Thông báo: Thời gian tập trung ôn thi lại là 7 g ngày 20/07/2020 (Thứ hai)
Nguyễn Trung Thụy
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Thụy
Tổ trưởng Nguyễn Trung Thụy
Ngày tháng năm sinh 04/02/1973
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Email trungthuy040273@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách