Saturday, 08/08/2020 - 07:53|
Thông báo: Thời gian tập trung ôn thi lại là 7 g ngày 20/07/2020 (Thứ hai)
Nguyễn Thanh Truyền
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Truyền
Họ và tên Nguyễn Thanh Truyền
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Email thanhtruyen325@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách