Chủ nhật, 05/07/2020 - 12:00|
Thông báo: Đã có danh sách phòng thi HK2 dán ở bảng thông báo, HS xem để biết số báo danh và phòng thi.
 • Lý Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   lyhan26@gmail.com
 • Phạm Thị Nhan
  • Họ và tên:
  • Email:
   nhanpt.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
Tổ chuyên môn