Thứ bảy, 11/07/2020 - 00:12|
Thông báo: Đã có danh sách phòng thi HK2 dán ở bảng thông báo, HS xem để biết số báo danh và phòng thi.
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   hongttt.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
Tổ chuyên môn