Thursday, 26/11/2020 - 00:53|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của trường THCS Nguyễn Khuyến !
 • Nguyễn Thanh Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV- BCH Công Đoàn- Tổ Phó Toán-lí-Tin
  • Email:
   thanhtruyen325@gmail.com
 • Võ Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Email:
   kimanh09012014@gmail.com
 • Bùi Thanh Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Email:
   thanhngoan1986@gmail.com
Cơ cấu tổ chức