Thursday, 26/11/2020 - 09:03|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của trường THCS Nguyễn Khuyến !
 • Bùi Xuân Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nhutbx.ngabay@haugiang.edu.vn
 • Trần Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   tuantm.c2nguyenkhuyen.ngabay@haugiang.edu.vn
Cơ cấu tổ chức