Lịch làm việc

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
18/01/2021
Sinh hoạt dưới cờ
Tổng phụ trách Tại sân trường Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 00 phút
Giảng dạy, công tác bình thường
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 40 phút
Giảng dạy, công tác bình thường
Trường Tiểu học Trương Định Phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 13 giờ 00 phút
Dự tiếp đoàn của Phòng GD&ĐT kiểm tra TTHTCĐ và cộng đồng học tập xã Hỏa Tiến năm 2020
Ban tổ chức Điểm tại nhà văn hóa &TTHTCĐ xã Hỏa Tiến Hiệu trưởng cùng thầy Tiếng, thầy Giang 13 giờ 30 phút
Thứ Ba
19/01/2021
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 00 phút
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 13 giờ 00 phút
Thứ Tư
20/01/2021
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 00 phút
Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Liên đoàn Lao động TP Vị Thanh
Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động TP Vị Thanh Thầy Út 7 giờ 30 phút
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 13 giờ 00 phút
Thứ Năm
21/01/2021
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 00 phút
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 13 giờ 00 phút
Thứ Sáu
22/01/2021
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 7 giờ 00 phút
Giảng dạy, công tác bình thường.
Trường Tiểu học Trương Định Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng giáo viên, nhân viên 13 giờ 00 phút