GIỚI THIỆU CHUNG

 Tên đơn vị: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

    Địa điểm trụ sở chính: Ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

   Quá trình thành lập: Trường cấp 1-2 Hỏa Lựu 3 gồm 3 điểm Thạnh Bình, Thạnh Phú, Thạnh Trung. Thạnh Bình là điểm chính được thành lập vào năm 1981. Trong điều kiện dân cư ngày càng đông, nhu cầu cho con em đi học hết bậc THCS ngày nhiều hơn nhưng lúc bấy giờ giáo viên cấp 2 không nhiều và không có giáo viên chuyển về. Từ đó  học sinh đến trường ngày một  ít hơn. Nhằm khắc phục việc học sinh mỗi ngày một ít đi, đội ngũ giáo viên mỗi ngày một thiếu, cũng để tạo điều kiện cho trường phát triển về số lượng thu hút nguồn lực giáo viên. BGH trường đề nghị phòng GD - ĐT huyện Vị Thanh cho dời trường cấp 2 về điểm Thạnh Phú. Năm đầu tiên trường có 4 lớp. Trong đó: 2 lớp 6, 1 lớp7, 1 lớp 8, tổng số học sinh 85.

              Trường PTCS cấp 1-2 Hỏa Lựu 3 có 1 điểm chính cấp 1-2 tại ấp Thạnh Phú và hai điểm lẻ tại ấp Thạnh Trung, Thạnh Bình nên việc quản lý rất khó khăn. Trước sự  khó khăn  đó BGH trường cấp 1-2 Hỏa Lựu 3  tiếp tục đề nghị đề nghị PGD cho tách cấp 2 ra thành một trường riêng. Xét thấy đề nghị hợp lí PGD tham mưu với UBND huyện Vị Thanh cho tách trường cấp 1-2 Hỏa Lựu 3  thành hai trường đó là trường Tiểu học Hỏa Lựu 3 vẫn đóng trên địa bàn ấp Thạnh Phú và trường THCS Hỏa Lựu 4 xây dựng tại ấp Thạnh Đông (thành lập vào ngày 15/10/1997).

          Đến năm 2003 thủ tướng chính phủ có quyết định  tỉnh Cần Thơ thành: Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung Ương và tỉnh Hậu Giang, địa giới hành chính của hai đơn vị được thay đổi. Thị xã Vị Thanh được chọn là trung tâm tỉnh lị Hậu Giang, xã Hỏa Lựu cũng được tách ra thành Phường 7 và xã Hỏa Lựu, trường THCS Hỏa Lựu 4 thuộc xã Hỏa Lựu. Từ sự chia tách địa giới hành chính của  Phường 7 và xã Hỏa Lựu, ngày 09/02/2004 trường THCS Hỏa Lựu 4 được UBND Thị xã Vị Thanh quyết định đổi tên thành trường THCS Hỏa Lựu. Tháng 7 năm 2010 trường được đổi tên thành trường THCS Nguyễn Viết Xuân.