• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Chiến Thắng Chương Thiện” nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Cho bé yêu
Căn cứ Kế hoạch số số 67/ KH- MNTT ngày 30 tháng 09  năm 2020 của trường Mầm non Tân Tiến, về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021. ...

Ngày 19 tháng 12 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi “ Bé thông minh vui khỏe” cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 Trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 “Lễ hội cô giáo như mẹ hiền”.

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2020 cho các cháu học sinh và con của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức của trường.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban giám hiệu trường mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021.

Trường MN Tân Tiến tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021.

Sáng ngày 5/9/2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2020-2021.

Vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm tổ chức thực hiện mô hình “ Cùng con sẵn sàng vào lớp 1”.

Trường Mầm non Tân Tiến hưởng ứng sự kiện “ Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”

Cho bé yêu

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Chiến Thắng Chương Thiện” nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Cho bé yêu
Căn cứ Kế hoạch số số 67/ KH- MNTT ngày 30 tháng 09  năm 2020 của trường Mầm non Tân Tiến, về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021. ...

Ngày 19 tháng 12 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi “ Bé thông minh vui khỏe” cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 Trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 “Lễ hội cô giáo như mẹ hiền”.

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2020 cho các cháu học sinh và con của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức của trường.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban giám hiệu trường mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021.

Trường MN Tân Tiến tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021.

Sáng ngày 5/9/2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2020-2021.

Vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm tổ chức thực hiện mô hình “ Cùng con sẵn sàng vào lớp 1”.

Trường Mầm non Tân Tiến hưởng ứng sự kiện “ Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”

Cho cha mẹ

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Chiến Thắng Chương Thiện” nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Cho cha mẹ
Căn cứ Kế hoạch số số 67/ KH- MNTT ngày 30 tháng 09  năm 2020 của trường Mầm non Tân Tiến, về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021. ...

Ngày 19 tháng 12 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi “ Bé thông minh vui khỏe” cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 Trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 “Lễ hội cô giáo như mẹ hiền”.

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2020 cho các cháu học sinh và con của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức của trường.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban giám hiệu trường mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021.

Trường MN Tân Tiến tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021.

Sáng ngày 5/9/2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2020-2021.

Vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm tổ chức thực hiện mô hình “ Cùng con sẵn sàng vào lớp 1”.

Trường Mầm non Tân Tiến hưởng ứng sự kiện “ Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”

Cho bé yêu

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Chiến Thắng Chương Thiện” nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Cho bé yêu
Căn cứ Kế hoạch số số 67/ KH- MNTT ngày 30 tháng 09  năm 2020 của trường Mầm non Tân Tiến, về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021. ...

Ngày 19 tháng 12 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi “ Bé thông minh vui khỏe” cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 Trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 “Lễ hội cô giáo như mẹ hiền”.

Trường Mầm non Tân Tiến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 trường Mầm non Tân Tiến tổ chức họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2020 cho các cháu học sinh và con của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức của trường.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban giám hiệu trường mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021.

Trường MN Tân Tiến tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021.

Sáng ngày 5/9/2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2020-2021.

Vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2020 trường Mầm non Tân Tiến long trọng tổ chức Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Tiến kết hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm tổ chức thực hiện mô hình “ Cùng con sẵn sàng vào lớp 1”.

Trường Mầm non Tân Tiến hưởng ứng sự kiện “ Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”

Giới thiệu
Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 44