Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trường MN Ánh Hồng tổ chức Lễ Tổng kết, lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.