Hình ảnh tham quan doanh trại bộ đội của cô và cháu trường mầm non Vành Khuyên