• Thiều Quang Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên- Văn phòng ĐU
  • Điện thoại:
   0917448013
 • Nguyễn Thanh Thật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV - phụ trách kinh phí- tài chính
  • Điện thoại:
   0919501873
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên- phụ trách Tuyên giáo
  • Điện thoại:
   0986859353
 • Nguyễn Thanh Khiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên- Phụ trách Đoàn thể
  • Điện thoại:
   0919145937
 • Nguyễn Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0989827333
 • Lê Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0389267601
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Thông báo
Thời tiết