Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021 trường THPT Tầm Vu đã xây dựng kế hoạch cho học sinh toàn trường tiến hành thể dục giữa giờ