Lịch công tác tuần 2 (14/9 đến 19/9/2020

Lịch công tác tuần 2 (14/9 đến 19/9/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

LỊCH LÀM VIỆC BGH

(Từ ngày 14/09/2020 -> 19/09/2020)

Thứ/ ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Trực chấm công

Hai

14/09/2020

- Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00 phút, P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): dự SHDC. ĐTN chuẩn bị nội dung, âm thanh, ghế ngồi,..; 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): Họp tại Huyện ủy (cả ngày).

*13 giờ 30 phút, Đại Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Thành phần: BGH, CĐ, ĐTN, TTrCM, TPCM, GVCN các lớp, Quang Vinh, Hữu Cường, Chị Bích cùng dự.

Hiệu trưởng và

02 P. Hiệu trưởng

Hữu Cường

 

Ba

15/09/2020

- 08 giờ 00 phút, Hiệu trưởng, làm việc với tổ Văn phòng. (các bộ phận chuẩn bị nội dung báo cáo); 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): làm việc tại cơ quan.

*16 giờ 00 phút, hạn chót TTrCM nộp bài thu hoạch chính trị hè cho Văn phòng.

P. Hiệu trưởng

Thầy Tuấn

 

Sáng: Hữu Cường

 

Chiều: Cô L. Diễm

16/09/2020

- 07 giờ 00 phút, Hiệu trưởng: dự họp tại UBND Huyện.

- 08 giờ 00 phút, P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): làm việc tại cơ quan; 14 giờ 00 phút, họp ban kiểm tra lao động các lớp. Mời Thầy Thảo, Cô Nguyên Thảo, Cô L. Diễm, Hữu Cường cùng dự.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): làm việc tại cơ quan.

P. Hiệu trưởng

Thầy Khang

 

Cô Lâm Diễm

Năm

17/09/2020

- 07 giờ 00 phút, Hiệu trưởng, tiếp đoàn thanh tra Sở. Thành phần: BGH, CĐ, ĐTN, VP, Cô Lâm Diễm, Q. Vinh; 13 giờ 30 phút, dạy Hướng nghiệp.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): làm việc tại cơ quan.

 

 

P. Hiệu trưởng

Thầy Khang

 

 

Cô Hồng Diễm

 

 

Sáu

18/09/2020

- 08 giờ 00 phút, Hiệu trưởng, Hội ý BGH. Thành phần: BGH, CĐ, ĐTN, VP, Thư ký HĐ.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): làm việc tại cơ quan.

 

Hiệu trưởng và

02 P. Hiệu trưởng

 

 

Sáng: Cô L. Diễm

 

Chiều:

Cô H. Diễm

Bảy

19/09/2020

-  Hiệu trưởng, làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Tuấn): làm việc tại cơ quan.

- P. Hiệu trưởng (Thầy Khang): làm việc tại cơ quan.

P. Hiệu trưởng

Thầy Tuấn

 

Sáng: Thầy Tính

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 59
Năm 2021 : 59