• Nguyễn Hùng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Email:
   thao.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Lê Thế Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TN
  • Email:
   vinhlt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Đặng Văn Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội LHTN
  • Email:
   lluandv.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
Thời tiết