• Lê Hoàng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-GDCT
  • Điện thoại:
   0909712014
  • Email:
   thuylh.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Phạm Hoàng Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   ThS-Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0387534123
  • Email:
   khangph.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ThS-Tin học
  • Điện thoại:
   0917812225
  • Email:
   lamnt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
Thời tiết