• Lê Hoàng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-GDCT
  • Điện thoại:
   0909712014
  • Email:
   thuylh.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Lê Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Vật Lý
  • Điện thoại:
   0986353990
  • Email:
   tuanlt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Phạm Hoàng Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Toán,Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0387534123
  • Email:
   khangph.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
Thời tiết