• Nguyễn Hoàng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM -TD
  • Email:
   thainh.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Chí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Toán-Tin học
  • Email:
   nghianc.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Phạm Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTrCM -Văn-Sử-Tiếng Anh
  • Email:
   hongpt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Hùng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Email:
   thao.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   lamnt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Lê Hoàng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-GDCT
  • Điện thoại:
   0909712014
  • Email:
   thuylh.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Lê Hoàng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-GDCT
  • Điện thoại:
   0909712014
  • Email:
   thuylh.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-Hóa
  • Học hàm, học vị:
   ThS-Hóa học
  • Email:
   bichnth.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
Thời tiết