Chào mừng bạn đến với cổng thông tin trường THPT Hòa An

 • Phạm Ngọc Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   thuanpn.c23hoaan@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0909098587
  • Email:
   truyennv.c23hoaan@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0974636926
  • Email:
   hainq.c23hoaan@haugiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết