TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH TỔ CHỨC TRẠI HÈ CHO CON EM CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH TỔ CHỨC TRẠI HÈ CHO CON EM CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè, để con em cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có những hoạt động trải nghiệm, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thông qua hoạt động trải nghiệm rèn luyện ý thức tự giác, kỉ luật, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng ...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH: TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH: TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

Nhằm đánh giá nội dung công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên cơ sở kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, từ đó, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, sáng ngày 10/7/2020, trường THPT Chuyên Vị Thanh đã long trọng tổ chức Lễ ...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH TỔ CHỨC LỄ “TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH” CHO HỌC SINH K12 NIÊN KHÓA 2017-2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH TỔ CHỨC LỄ “TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH” CHO HỌC SINH K12 NIÊN KHÓA 2017-2020

Chiều ngày 10/7/2020, trong không khí phấn khởi, thầy và trò trường THPT chuyên Vị Thanh đã tổ chức lễ “Tri ân trưởng thành” với mục tiêu rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng tình cảm, thái độ và kĩ năng ứng xử cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho giai đoạn học tập, lao động ...
Thời tiết