CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TNTN - P1

CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TNTN - P1

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, do khai thác chưa hợp lí đã khiến nguồn tài nguyên đó ngày càng cạn kiện. Vì vậy, có chính sách sử dụng và bảo vệ tài nguyên là điều cần thiết. Cụ thể như thế nào mời các bạn cùng đến với chủ đề sử dụng và bảo ...
CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG - P2

CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG - P2

Thiên nhiên nước ta phân hóa rất đa dạng. Vậy đó là những kiểu phân hóa nào và cụ thể của từng kiểu phân hóa đó đã tác động đến thiên nhiên nước ta? Với những kiến thức trọng tâm nhất trong chủ đề thiên nhiên phân hóa đa dạng - P2. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.
CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG -P1

CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG -P1

Thiên nhiên nước ta phân hóa rất đa dạng. Vậy đó là những kiểu phân hóa nào và cụ thể của từng kiểu phân hóa đã tác động đến thiên nhiên nước ta làm sao? Với những kiến thức trọng tâm nhất trong chủ đề thiên nhiên phân hóa đa dạng. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.
Thời tiết