CHỦ ĐỀ 2. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

CHỦ ĐỀ 2. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

Giúp HS Tóm tắt được nội dung lý thuyết Địa lý 12 bài 6 - 7: Đất nước nhiều đồi núi và rèn luyện kĩ năng giải các câu hoit trắc nghiệm:1. Đặc điểm chung của địa hình2. Các khu vực địa hình3. Thế mạnh và hạn chế về thiên nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng trong phát triển kinh tế - xã hội
Thời tiết