Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 1995/KHLT-SGD&ĐT-HGG ngày 21 tháng 10 năm 2020 liên tịch giữa Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang và Mobifone tỉnh Hậu Giang về phối hợp tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” năm học 2020 - 2021