LỊCH THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

- Lịch kiểm tra khối 11, 12: Cán bộ coi thi, học sinh có mặt lúc 6 giờ 45 (trước phát đề 30 phút)

Ngày thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Phát đề

Tính giờ

Hết giờ

18/6/2020

(Thứ năm)

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

9 giờ 20

Vật lý

60 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

10 giờ 40

19/6/2020

(Thứ sáu)

Sáng

Hóa học

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 20

Sinh học

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 40

20/6/2020

(Thứ bảy)

Sáng

Học sinh nghỉ ôn bài

22/6/2020

(Thứ hai)

Sáng

Lịch sử

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 20

Địa lý

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 40

GDCD

60 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

11 giờ 00

23/6/2020

(Thứ ba)

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 50

Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 05

9 giờ 10

10 giờ 10

- Lịch kiểm tra khối 10: Cán bộ coi thi, học sinh có mặt lúc 12 giờ 45 (trước phát đề 30 phút)

Ngày thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Phát đề

Tính giờ

Hết giờ

18/6/2020

(Thứ năm)

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

15 giờ 20

Vật lý

60 phút

15 giờ 35

15 giờ 40

16 giờ 40

19/6/2020

(Thứ sáu)

Chiều

Hóa học

60 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 20

Sinh học

60 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

15 giờ 40

20/6/2020

(Thứ bảy)

Chiều

Học sinh nghỉ ôn bài

22/6/2020

(Thứ hai)

Chiều

Lịch sử

60 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 20

Địa lý

60 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

15 giờ 40

GDCD

60 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

17 giờ 00

23/6/2020

(Thứ ba)

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 50

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 05

15 giờ 10

16 giờ 10

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 36
Tháng 04 : 377
Năm 2021 : 947