Sáng ngày 17/5/2020, cùng với những ngày phòng chông dịch Covid-19 Trường Tiểu học Tân Bình 4, thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được Hội Liên hiệp ...