Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/06/2020
Ngày hiệu lực:
23/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v dự báo số liệu tuyển sinh và đề cử nhân sự hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 - 2021.

Ngày ban hành:
02/06/2020
Ngày hiệu lực:
02/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày hiệu lực:
12/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở năm 2020.

Ngày ban hành:
21/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 22