Ngày 14/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo về việc tuyên truyền các bài tập thể dục cho học sinh tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19.