Trường THCS TRƯƠNG TẤN LẬP thuộc địa bàn ấp 1 TT Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang.
Trường được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường THPT Vĩnh Viễn. Đây là ngôi trường được mang tên vị anh hùng liệt sĩ - bác sĩ TRƯƠNG TẤN LẬP.

Tổng số cán bộ công nhân viên của trường: 44

Hiệu trưởng: NGUYỄN THỊ KIỀU NƯƠNG.
P. Hiệu trưởng: NGUYỄN THỊ ÁNH THÙY.
Chủ tịch công đoàn: NGUYỄN THỊ CHÚC LINH
TPT Đội: NGUYỄN THỊ ÚT MƯỜI 

Trường có 7 tổ:

 • Toán
  • TT: Lê Thanh Phong. TP: Đinh Văn Phải
 • Anh Văn - TD
  • TT: Trần Thị Thanh Chúc.
 • Hóa - Sinh - Công nghệ
  • TT: Nguyễn Trường Giang. TP: Nguyễn Thị Ngọc Nhịn
 • Văn
  • TT: Võ Thị Huỳnh Ngọc. TP: Nguyễn Thị Kim Phượng
 • Sử - Địa - GCDC
  • TT: Nguyễn Long Riên. TP: Huỳnh Thị Mộng Thúy
 • Văn phòng
  • TT: Nguyễn Hữu Nghị.
 • Lí - Tin - Nhạc - MT
  • TT: Huuỳnh Châu Luân