Friday, 10/07/2020 - 04:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuận Hòa

Kế Hoạch Tháng 9 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THUẬN HÒA

TỔ: XÃ HỘI


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––                            

Thuận Hòa, ngày 01 tháng 09 năm 2019

                       

KẾ HOẠCH THÁNG 09

 

 

THÁNG

 

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QUẢ

9/ 2019

1/.Tổ chức khai giảng:

 

2/.Thực hiện các loại sổ chuyên môn:

 

 

3/ Chọn,ôn học sinh giỏi

 

 

 

4/.Kiểm tra chương trình-Duyệt giáo án:

 

 

5/.Họp Tổ chuyên môn:

 

 

6/.Kiểm tra hồ sơ chuyên môn:

 

 

7/.Dự diờ:

 

 

 

9/ Phân công GV dự thi GVCN giỏi

 

10/ Thực hiện các hoạt động khác

05/9/2019

 

 

Đầu tháng 9

 

 

 

Đầu tháng 9

 

 

 

 

2 lần trong tháng

 

 

Cuối tháng

 

 

 

Tuần thứ 1, 3 của tháng.

 

 

Dự HKI

   Theo lịch

 

 

Tháng 10

 

 

Tháng 9

-Đúng theo hướng dẫn của PGD&ĐT

 

GV  nhận các loại sổ.

 

 

 

-Rà lại danh sách học sinh khá giỏi K8.

-Tham khảo học sinh

 

 

-Kiểm tra sổ đầu bài.

-Kiểm tra việc soạn đủ thiếu.

 

-Kiểm điểm hoạt động của tổ trong tháng.

 

 

-Kiểm tập trung toàn bộ hồ sơ GV có xếp loại.

 

 

-Lên lịch cụ thể theo TKB

 

 

GVCN các lớp

 

 

Theo Kế hoạch của BGH

-Tất cả GV tổ

 

 

Gv nhận sổ

C. Loan

 

 

-T.Thịnh, cô Trinh, cô Nương, cô Phấn

 

 

- Cô Nương

 

 

 

-Tổ trưởng chủ trì.

-Họp toàn tổ viên.

 

 

-Tổ trưởng duyệt

-Thực hiện hồ sơ đúng qui định.

 

- Tổ trưởng phân công, GVBM thực hiện.

 

-Cô Dung, Cô Phấn

 

Tất cả GV tổ XH

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 61
Năm 2020 : 451