Thứ ba, 14/07/2020 - 00:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuận Hòa

kế hoạch tháng 8 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THUẬN HÒA

TỔ: XÃ HỘI


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––                            

Thuận Hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2019

                       

KẾ HOẠCH THÁNG 08

 

 

THÁNG

 

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QUẢ

8/ 2019

1/.Tập trung học sinh

  

 

 

2/.Tiến hành ổn định HS:

 

 

3/. Ôn thi lại

 

 

3/.Tổ chức cho học sinh thi lại.

 

 

4/. Họp chuyên môn

02/8/2019

 

03/8/2019

 

20/8/2019

 

 

 

 

02 -07/2019

 

 

Từ 15 đến 25/8

 

 

Cuối tháng

Cơ cấu lớp, xác định

danh sách

-Cho học sinh lao động

 

-Thực hiện chương trình chính thức.

 

 

- GVBM ôn theo đề cương

 

 

-GV bộ môn cho thi.

 

 

 

-Kiểm điểm hoạt động của tổ trong tháng.

 

-GVCN lớp

 

-GVCN lớp

 

-Tổ trưởng trưởng theo dõi việc thực hiện chương trình.

 

- BGH xếp TKB, GVBM ôn.

 

-BGH kết họp GVCN, tổ trưởng xét kết quả.

 

-Kiểm điểm hoạt động của tổ trong tháng.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 72
Năm 2020 : 462