LỜI NÓI ĐẦU

Trường THCS Thuận Hòa là ngôi trường thuộc vùng sâu của Huyện Long Mỹ, được chi tách từ trường THCS Thuận Hưng

Lúc ban  đầu cơ sở còn thiếu thốn mọi mặt : đường đi khó khăn, không điện , không nước,… Học sinh đa số trong diện nghèo, chính sách, gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm xa,….

Trường học là nơi đào tạo nhiều thế hệ học trò, là môi trường tạo dựng cho đất nước những con người xã hội chủ nghĩa – có đủ tài năng trí tuệ và những phẩm chất đạo đức cách mạng, để sau này thực sự là người của dân, vì nhân dân mà cống hiến. Người trực tiếp đào tạo những con người như thế không ai khác là giáo viên, giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Vì lẻ đó, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, lãnh đạo các ban ngành địa phương, hội cha mẹ phụ huynh học sinh . Ngôi trường dần dần được phát triển hơn và có diện mạo mới: Trường đã xây dựng thêm các phòng ban, đầy đủ các phòng chức năng, trang bị đầy đủ máy vi tính cho các em, phòng CNTT để giáo viên giảng dạy.

Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ tận tình đội ngũ giáo viên, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Không chỉ thế, các đoàn thể và bản thân giáo viên, cán bộ , nhân viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có tác phong chuẩn mực  nhà giáo để thực hiện tốt hoạt động giảng dạy và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh.

          Trong những năm qua, Trường đã có nhiều thành tích đáng kể: nhiều giáo viên đã được Bằng khen của UBND Tỉnh, nhiều CSTĐCS, công đoàn viên tích cực, GV giỏi Tỉnh, GV giỏi huyện, Hs tham gia các hội thi  đều đạt kết quả cao…..