THẦY PHT TRẦN THANH TRUYỀN TRAO TẶNG GẠO CHO HS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN