KẾ HOẠCH  Tuyên tuyên và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và chào mừng huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên tuyên và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và chào mừng huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019

 KẾ HOẠCH Tuyên tuyên và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và ...
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 16