KẾ HOẠCH

Tuyên tuyên và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và chào mừng huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019