A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tập hợp bài giảng E-learing năm học 2019-2020

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

    
  


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 71/PGDĐT Châu Thành A, ngày 08 tháng 05 năm 2020

V/v tập hợp bài giảng E-learing năm học 2019-2020

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học

cơ sở

trong huyện.

 

Căn cứ Kế hoạch số 801/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020.

Để tập hợp bài giảng E-learning gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tập hợp các bài giảng E-learning dạy học đạt chất lượng trong năm học 2019-2020 theo số lượng như sau:

  • Mỗi trường Mầm non, Mẫu giáo tập hợp ít nhất 01 bài/trường.
  • Mỗi trường Tiểu học tập hợp ít nhất 02 bài/trường.
  • Mỗi trường Trung học cơ sở tập hợp ít nhất 05 bài/trường.

Bài giảng gửi về Phòng GD&ĐT phải có chất lượng (âm thanh, lời giảng,…) và được đánh giá của Tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu kiểm duyệt.

* Hồ sơ gửi về Phòng GD&ĐT hạn chót trước ngày 20/5/2020 gồm:

  • Danh sách thống kê bài giảng theo mẫu đính kèm;
  • Biên bản đánh giá bài giảng E-learning của Tổ chuyên môn có xác nhận của Ban Giám hiệu trường;
  • Dữ liệu nguồn (chưa chuyển sang chuẩn Scorm) gồm: File PowerPoint,

âm thanh, hình ảnh,… cho vào thư mục;

  • Dữ liệu Bài giảng E-learning (đã chuyển sang chuẩn Scorm).

(Đơn vị gửi đĩa CD hoặc chép dữ liệu trực tiếp tại Phòng GD&ĐT, gặp Đ/c Lương Hoàng Long)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

  • Lưu: VT, TCCB. Ngày ký: 08/05/2020 17:23

Người ký: Lê Hoàng Sơn (M) Cơ quan: Huyện Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang

Quốc gia: VN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 39