A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Thời gian thi Tin học tre cấp huyện năm học 2019-2020

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/TB-PGDĐT Châu Thành A, ngày 07 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

 
 

Tổ chức thi Tin học trẻ huyện Châu Thành A Lần thứ XV - năm 2020

 

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 02/KHLN-ĐTN-PGDĐT-PKTHT-PVHTTngày 23 tháng 6 năm 2020 của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc tổ chức hội thi “Tin học trẻ” huyện Châu Thành A lần thứ XV năm 2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A thông báo đến các trường Tiểu học, THCS, PTDTNT, THPT có cấp THCS trong huyện về thời gian, địa điểm tổ chức hội thi Tin học trẻ huyện Châu Thành A lần XV năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: Thi cấp huyện ngày 09/7/2020. Khai mạc lúc 7 giờ 00 phút ngày 09/7/2020 tại Trường THPT Châu Thành A.
  2. Địa điểm thi: Tại trường THPT Châu Thành A và Trường TH Thị trấn Một Ngàn A.

Lưu ý:

  • Tất cả thí sinh dự thi ở các cấp học tập trung dự Lễ khai mạc Hội thi tại Trường THPT Châu Thành A.
  • Sau buổi khai mạc, học sinh cấp THCS thi lập trình và SPST tại trường THPT

Châu Thành A. Học sinh cấp tiểu học thi lập trình tại trường TH Thị trấn Một Ngàn A.

  • Các đơn vị có học sinh dự thi tổ chức đưa rước học sinh đến đúng địa điểm, ngày, giờ thi.
  • Các đơn vị cấp thẻ dự thi (có dán ảnh) cho học sinh để xuất trình khi ra vào phòng thi.
  1. Kinh phí:
  • Ban tổ chức chi tiền ăn cho học sinh và khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.
  • Kinh phí đi lại tham gia hội thi, các đơn vị chi theo quy định tài chính hiện

hành.

Nhận được thông báo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện

 

tốt để kỳ thi đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Các trường TH, THCS, PTDTNT, THPT (có cấp 2);

  • Lưu: VT.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Ngày ký: 07/07/2020 15:55 Người ký: Lê Hoàng Sơn

Cơ quan: Huyện Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang

Quốc gia: VN


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 39