Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm soát dịch và triển khai việc khai báo y tế bằng mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống COVID-19

Ngày ban hành:
23/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/06/2018
Ngày hiệu lực:
29/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 01 : 55