A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NH 2018-2019 TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CÁI TẮC

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019     
( Áp dụng từ ngày 27 /8/2018)     
              
Họ và tên giáo viênBuổiTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuGhi
chú
     
Nguyễn Thị Yến Tuyết  1A1 Sáng1SHDCAnh văn (Thúy)Học vầnHọc vầnĐạo đức       
2ToánAnh văn (Thúy)Học vầnHọc vầnThủ công      
3Thể dục (Hiền)Học vầnÂm nhạc (Phiến)HĐTNSTHọc vần      
4Học vầnHọc vầnToán ToánHọc vần      
5Học vầnToán TNXHMỹ thuật (Trân)SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
 Nguyễn Thị Ngân  1A2 Sáng1SHDCToánHọc vầnMỹ thuật Học vần      
2Thể dục ( Hiền)Học vầnHọc vầnÂm nhạc (Phiến)Học vần      
3ToánAnh văn ( Thúy)ToánToánTNXH      
4Học vầnAnh văn ( Thúy)Đạo đứcHọc vầnThủ công      
5Học vầnHọc vầnHĐTNSTHọc vầnSHTT      
6           
    Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Hồ Thị Phượng          1A3Sáng1SHDCHọc vầnHọc vầnAnh văn ( Thúy)Học vần      
2Học vầnHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
3Học vầnÂm nhạc (Phiến)TNXHHọc vầnAnh văn ( Thúy)      
4Thể dục ( Hiền)ToánToánMỹ thuật Thủ công      
5ToánHĐTNSTĐạo đứcToánSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
     
  Lê Thị Bảo Anh  1A4
Sáng1SHDCHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
2Anh văn ( Thúy)Học vầnHọc vầnAnh văn ( Thúy)Học vần      
3ToánToánToánMỹ thuật Thủ công      
4Học vầnÂm nhạc (Phiến)TNXHHọc vầnThể dục ( Hiền)      
5Học vầnHĐTNSTĐạo đứcToánSHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Võ Thúy Hằng       
  1A5
Sáng1SHDCHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
2ToánHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
3Anh văn ( Thúy)ToánToánAnh văn ( Thúy)Thể dục ( Hiền)      
4Học vầnĐạo đứcÂm nhạc (Phiến)ToánTNXH      
5Học vầnHĐTNSTThủ côngMỹ thuật SHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Lương Thị Huỳnh Như  
  1A6
Sáng1SHDCHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
2ToánHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
3Học vầnToánToánÂm nhạc (Phiến)Thủ công      
4Học vầnTNXHHĐTNSTToánAnh văn ( Thúy)      
5Anh văn ( Thúy)Mỹ thuật Đạo đứcThể dục ( Hiền)SHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Nguyễn Thị Phận 
  1A7
Sáng1SHDCHọc vầnÂm nhạc (Phiến)Học vầnAnh văn ( Thúy)      
2Học vầnHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
3Học vầnToánHọc vầnToánHọc vần      
4Anh văn ( Thúy)Thể dục ( Nhân)ToánĐạo đứcThủ công      
5ToánMỹ thuật HĐTNSTTNXHSHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Châu Ngọc Bích Tuyền
  1A8
Sáng1SHDCHọc vầnThể dục ( Nhân)HĐTNSTHọc vần      
2ToánHọc vầnÂm nhạc (Phiến)Học vầnHọc vần      
3Học vầnToánHọc vầnHọc vầnThủ công      
4Học vầnTNXHHọc vầnAnh văn ( Thúy)Mỹ thuật       
5Đạo đứcAnh văn ( Thúy)ToánToánSHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
  1SHDCToánAnh văn ( Thúy)TNXHÂm nhạc (Phiến)      
Phạm Thị Thu Trang 2ToánMỹ thuậtAnh văn ( Thúy)Học vầnThể dục ( Nhân)      
      Sáng3Học vầnHọc vầnHọc vầnHọc vầnHọc vần      
1B 4Học vầnHọc vầnHọc vầnToánHọc vần      
  5HĐTNSTĐạo đứcToánThủ côngSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
              
  THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019     
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)      
              
Họ và tên giáo viênBuổiTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuGhi
chú
     
Nguyễn Thị Đậm        2A1Sáng1SHDCChính tảThể dục ( Hiền)Thể dục ( Hiền)LTVC      
2Tập đọc Âm nhạc (Phiến)Tập đọc ToánToán      
3Tập đọc MT( Trân)ToánKể chuyệnTLV      
4AV ( K Hồng)ToánThủ công (Trân)HĐTNST(Nhơn) Chính tả      
5ToánAV ( K Hồng)ĐĐ( Trân)Tập viếtTNXH(Trân)      
6    SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Châu Ngọc Bích Trâm  2A2Sáng1SHDCChính tảThủ công Chính tảAV ( K Hồng)      
2Tập đọc ToánMỹ thuật(Trân) Thể dục ( Hiền)AV ( K Hồng)      
3Tập đọc Thể dục ( Hiền)ToánToánToán      
4ToánKể chuyện Luyện từ- câuTLVÂm nhạc (Phiến)      
5Đạo đứcHĐTNSTTập đọc Tập viếtTNXH      
6    SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Trần Kim Hiền 
  2A3
Sáng1SHDCÂm nhạc (Phiến)Tập đọc Chính tảTLV      
2Tập đọc Chính tảMỹ thuậtToánToán      
3Tập đọc ToánToánTập viếtSHTT      
4ToánĐạo đứcLuyện từ- câuTNXHAV ( K Hồng)      
5Thể dục ( Hiền)Thủ công Kể chuyệnThể dục ( Hiền)AV ( K Hồng)      
6HĐTNST          
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
           2A4Sáng1SHDCToánTập đọc Chính tảTập viết      
2Tập đọc Chính tảToánToánToán      
3Tập đọc Kể chuyệnMỹ thuật Thủ công AV ( K Hồng)      
4ToánThể dục ( Hiền)Thể dục ( Hiền)TLVSHTT      
5AV ( K Hồng)Đạo đứcLuyện từ- câuTNXHÂm nhạc (Phiến)      
6HĐTNST          
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
                  2A5Sáng1SHDCToánTập đọc Chính tảThể dục ( Hiền)      
2Tập đọc Chính tảToánToánAnh văn (Thúy)      
3Tập đọc Kể chuyệnMỹ thuậtThủ công TLV      
4Âm nhạc (Phiến)Đạo đứcLuyện từ- câuThể dục ( Hiền)Toán      
5ToánTNXHTập viếtAnh văn (Thúy)SHTT      
6HĐTNST          
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
                2A6Sáng1SHDCToánTập đọc Chính tảToán      
2AV ( K Hồng)Chính tảToánToánThể dục ( Hiền)      
3Tập đọc Kể chuyệnMỹ thuật Thể dục ( Hiền)TLV      
4Tập đọc Đạo đứcLuyện từ- câuÂm nhạc (Phiến)SHTT      
5ToánTNXHThủ công Tập viếtAnh văn (Thúy)      
6HĐTNST          
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
     2BSáng1SHDCMỹ thuật Tập đọc Chính tảThể dục (Nhân)      
2Tập đọc Chính tảToánToánÂm nhạc (Phiến)      
3Tập đọc ToánAnh văn (Thúy)Tập viếtThể dục (Nhân)      
4ToánĐạo đứcAnh văn (Thúy)Kể chuyệnToán      
5HĐTNSTThủ côngLuyện từ- câuTNXHTLV      
6    SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019     
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Họ và tên giáo viênBuổiTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuGhi
chú
     
Nguyễn Thị Hiền             3A1Sáng1SHDCThể dục ( Nhân)Tập đọc ToánChính tả      
2Tin học (Châu)ToánToánĐạo đức Toán      
3ToánChính tảThể dục ( Hiền)Anh văn (Tho)Mỹ thuật (Trân)      
4Tập đọc Tập viếtLuyện từ- câuAnh văn (Tho)SHTT      
5Tập đọc TNXHTLVÂm nhạc (Phiến)Tin Học( Châu)      
6TNXH HĐTNSTThủ công        
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Châu Hoàng Nhung          3A2Sáng1SHDCChính tảTH (Châu)ToánChính tả      
2ToánThể dục (Hiền)Thể dục (Hiền)Tập viếtAnh văn (Tho)      
3Âm nhạc (Phiến)ToánTập đọc Tin Học (Nhơn)Anh văn (Tho)      
4Tập đọc Đạo đức ToánTNXHToán      
5Tập đọc Mỹ thuật Luyện từ- câuHĐTNSTTLV      
6Thủ công TNXH  SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Trương Thị Phước          3A3Sáng1SHDCToánTin Học(Nhơn)ToánToán      
2Âm nhạc (Phiến)Anh văn (Tho)Thể dục  (Vũ)Tin học (Nhơn)TLV      
3Tập đọc TNXHToánChính tảSHTT      
4Tập đọc Chính tảLuyện từ- câuThủ công( Trân)Anh văn (Tho)      
5ToánThể dục  (Vũ)Tập đọc Tập viếtHĐTNST      
6TNXHĐạo đức   Mỹ thuật ( Trân)      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
   Dương Thành Hiếu      
  3A4
Sáng1SHDCToánTập đọc Anh văn (Tho)Tin học (Nhơn)      
2Tập đọc Chính tảLuyện từ- câuChính tảTLV      
3Tập đọc Anh văn (Tho)ToánToánThể dục (Vũ)      
4ToánTập viếtTin học (Nhơn)Mỹ thuật Toán      
5Âm nhạc (Phiến)Đạo đứcTNXHThể dục (Vũ)SHTT      
6Thủ công TNXHHĐTNST        
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Nguyễn Văn ThuấnChiều1Anh văn (Tho)Tập đọc ToánThể dục (Hiền)Mỹ thuật       
2Anh văn (Tho)Tập đọc Tập đọc Thể dục (Hiền)TLV      
3Âm nhạc (Nhơn)Chính tảLuyện từ- câuTập viếtChính tả      
3B4ToánToánTNXHToánToán      
 5Đạo đứcTNXHHĐTNSTThủ côngSHTT      
6           
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019     
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
              
Họ và tên giáo viênBuổiTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuGhi
chú
     
  1SHDCLuyện từ- câuAnh văn (Tho)Âm nhạc (Phiến)Tập đọc       
Lê Viết Phúc                   4A1 2Tập đọc Thể dục (Vũ)ToánAnh văn (Tho)TLV      
 3Thể dục (Vũ)TH (Châu)TH (Châu)ToánToán      
Sáng4ToánToánLuyện từ- câuTLVMỹ thuật (Trân)      
 5Đạo đức(Trân)HĐTNST(Trân)Kĩ thuật(Trân)Lịch sửKhoa học      
  6Khoa họcChính tảĐịa lýKể chuyệnSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
   4A2Sáng1SHDCChính tảToánTập đọc Kĩ thuật (Trân)      
2Thể dục (Vũ)Luyện từ- câuÂm nhạc (Nhơn)Khoa học(Ngân)TLV      
3Tập đọc ToánAnh văn (Tho)ToánTH (Châu)      
4ToánThể dục (Vũ)Anh văn (Tho)HĐTNST(Ngân)Địa lý      
5Khoa học(Ngân)Lịch sửLuyện từ- câuTH (Châu)Toán      
6Đạo đức(Trân)Kể chuyệnTLVMỹ thuật (Trân)SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     

 4A3
Sáng1SHDCAnh văn (Tho)Địa lýTập đọc Khoa học      
2Đạo đứcChính tảAnh văn (Tho)Thể dục (Vũ)Mỹ thuật (Trân)      
3ToánThể dục (Vũ)Lịch sửTLVÂm nhạc (Nhơn)      
4Tập đọc TH (Châu)ToánKĩ thuật (Ngân)Luyện từ- câu      
5TH (Châu)ToánTLVToánToán      
6HĐTNSTKể chuyệnKhoa họcLuyện từ- câuSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
               4A4Sáng1SHDCChính tảĐịa lýToánAnh văn (Tho)      
2ToánToánAnh văn (Tho)Tập đọc Âm nhạc (Nhơn)      
3Tập đọc Thể dục (Nhân)ToánMỹ thuật (Trân)Luyện từ- câu      
4TH (Châu)Anh văn (Tho)Thể dục (Nhân)TLVTH (Châu)      
5Luyện từ- câuTLVKĩ thuậtKể chuyệnToán      
6Khoa họcĐ ĐHĐTNSTLịch sửSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     

4A5
Sáng1SHDCToánToánToánChính tả      
2ToánThể dục (Nhân)TH (Châu)Tập đọc Toán      
3Khoa họcKể chuyệnThể dục (Nhân)Luyện từ- câuLuyện từ- câu      
4Tập đọc Mỹ thuật (Trân)TLVTH (Châu)Âm nhạc (Nhơn)      
5Lịch sửAnh văn (Tho)Khoa họcAnh văn (Tho)TLV      
6Đạo đứcĐịa líHĐTNSTKĩ  thuậtSHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
  1Tập đọc ToánThể dục (Vũ)ToánMỹ thuật (Trân)      
  2Âm nhạc (Nhơn)Luyện từ- câuLịch sửTLVKhoa học      
                      4B 3ToánAnh văn (Tho)Thể dục (Vũ)Chính tảLuyện từ- câu      
Chiều4Kể chuyệnAnh văn (Tho)Tập đọc Đạo đứcToán      
 5Khoa họcĐịa lýToánHĐTNSTTLV      
  6Kĩ  thuật   SHTT      
Xác nhận của BGH   Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT   GVCN       
              
              
  THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018- 2019     
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
              
Họ và tên giáo viênBuổiTiếtThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuGhi
chú
     

5A1
Sáng1SHDCÂm nhạc (Nhơn)Anh văn (Hồng)TH (Châu)Toán      
2Tập đọc Mỹ thuật (Trân)Anh văn (Hồng)TLVLuyện từ- câu      
3Khoa học (Chính)ToánToánKĩ thuật (Ngân)TLV      
4Thể dục (Vũ)Luyện từ- câuTập đọc ToánĐạo đức (Hồng)      
5ToánTH (Châu)Thể dục (Vũ)Địa lý (Liêm)Khoa học (Chính)      
6Lịch sử (Liêm)HĐTNST(Hồng)Chính tảKể chuyệnSHTT      
Chiều1           
2           
3 Anh văn (Hồng)         
4 Anh văn (Hồng)         
5           
Xác nhận của BGH     Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT     GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Nguyễn Ngọc Điệp
5A2
Sáng1SHDCToánTập đọc Mỹ thuật (Trân)Thể dục (Vũ)      
2Tập đọc Âm nhạc (Nhơn)Luyện từ- câuToánTH (Châu)      
3ToánAnh văn (Hồng)Kĩ thuật Thể dục (Vũ)TLV      
4Lịch sửAnh văn (Hồng)ToánTLVToán      
5Khoa họcLuyện từ- câuTH (Châu)HĐTNST (Nhơn)Khoa học      
6Địa lýChính tảKể chuyện Đạo đứcSHTT      
Chiều1           
2           
3           
4           
Xác nhận của BGH     Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT     GVCN       
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Phạm Thanh Liêm
 5A3
Sáng1SHDCAnh văn (Hồng)Tập đọc TLVTLV      
2Tập đọc Anh văn (Hồng)ToánMỹ thuật (Trân)Toán      
3ToánÂm nhạc (Nhơn)Thể dục (Vũ)TH (Châu)Khoa học      
4Khoa họcToánTH (Châu)Thể dục (Vũ)Lịch sử      
5HĐTNSTChính tảĐịa lýToánĐạo đức      
6Kĩ thuậtLuyện từ- câuKể chuyệnLuyện từ- câuSHTT      
Xác nhận của BGH     Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT     GVCN       
              
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Phạm Thị Mai Ly
5A4
Sáng1SHDCMỹ thuật (Trân)Thể dục (Vũ)Tập đọc TH (Châu)      
2Kĩ thuật (Ngân)Khoa học( Dân)ToánTH (Châu)Thể dục (Vũ)      
3ToánTLVAnh văn (Hồng)ToánToán      
4Tập đọc Âm nhạc (Nhơn)Anh văn (Hồng)Khoa học( Dân)Chính tả      
5Lịch sử (Liêm)ToánTLVHĐTNST(Hồng)Đạo đức (Hồng)      
6Luyện từ- câuĐịa lý (Liêm)Kể chuyệnLuyện từ- câuSHTT      
Xác nhận của BGH             
PHT     GVCN       
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
Tô Thị Diễm Phương
5A5
Chiều1SHDCTH (Châu)HĐTNSTToánToán      
2Tập đọc TH (Châu)Tập đọc Luyện từ- câuLTVC      
3Anh văn (Hồng)Kĩ thuật TLVKể chuyện Khoa học       
4ToánToánToánĐạo đức Thể dục (Vũ)      
5Thể dục (Vũ)Chính tảAnh văn (Hồng)Mỹ thuật (Ngân)Âm nhạc (Nhơn)      
6Lịch sử TLVKhoa học Địa líSHTT      
Xác nhận của BGH     Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT     GVCN       
              
              
              
              
              
( Áp dụng từ ngày 27/8/2018)     
          5BChiều1Âm nhạc (Nhơn)Anh văn (Hồng)Tập đọc Luyện từ- câuTLV      
2ToánAnh văn (Hồng)Thể dục (Vũ)ToánMỹ thuật (Trân)      
3Tập đọc ToánToánĐịa lýToán      
4Lịch sửChính tảThể dục (Vũ)Đạo đứcKhoa học      
5Khoa họcLuyện từ- câuTLVHĐTNSTKĩ thuật      
6SHDC Kể chuyện SHTT      
Xác nhận của BGH     Cái Tắc, ngày     tháng      năm        
PHT     GVCN       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Tác giả: Nguyễn Thị lệ Hồng
Nguồn:Trường TH Thị trấn Cái Tắc Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 07 : 199