Một năm học nữa lại kết thúc, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu  mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc Thầy và trò trường TH Thạnh Xuân 2 điểm lại ...