• Nguyễn Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT, P. Bí thư
  • Điện thoại:
   0939887595
  • Email:
   liemnt.c1thanhxuan2.cta@haugiang.edu.vn
 • Bành Tấn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng, Bí Thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0918542656
  • Email:
   phongbt.c2thitrancaitac.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • Văn Thị Ngọc Kiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn, Khối Trưởng 1, 2, 3
  • Điện thoại:
   0949046071
  • Email:
   kienvtn.c1thanhxuan2.cta@haugiang.edu.vn
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 30